Friday, April 17, 2015

MISS SLOVAKIA | CONTESTANTS 2015 : SIMONA LESKOVSKÁ

#8 Simona Leskovská, (23) Bratislava

What's your life motto? Do you have any?
My life motto is Carpe Diem. Make the most of the present time, live life to the fullest and give little thought to the future. Make every day your best day.
Máš nejaké životné motto, ktorým sa riadiš?
V živote sa riadim mottom, ktoré znie Carpe Diem. Znamená to, užívať si každý deň naplno a vyťažiť z neho to najlepšie a najkrajšie:)

Who would you say is your biggest role model and why?
My parents are my role models. They are honest, loving, hard working people with the right opinions on life. They’ve always supported and motivated me. They are my inspiration and I can only hope to be as good a parent as my parents were to me. So thank you Mum and Dad, thank you for the way I am.
Kto je tvoj najväčší vzor a prečo?
Mojím najvačším vzorom sú moji rodičia. Sú čestní, milujúci, pracujúci ľudia so správnymi názormi na život a vždy ma dokážu podporiť a motivovať. Sú mi príkladom a dúfam, že raz aj ja budem svojím deťom taký dobrý rodič ako sú oni mne, aj touto cestou im chcem poďakovať za to, kým som dnes.

How are you getting ready for the live finale?
Because we are are touring, filming, rehearsing a lot, there is not much of a spare time. So when I have a chance, I exercise, go for a run (I love outdoor running), eat well and healthy and I always find some time to get a facial or manicure... I can’t wait for the finale!
Ako sa pripravuješ na finálový večer?
Keďže popri sústredeniach nám ostáva voľného času naozaj málo, snažím sa ho využiť čo najlepšie.Idem si zašportovať,milujem beh v prírode, zdravo sa stravujem a nájdem si čas aj na kozmetiku alebo manikúru.Na finále sa už veľmi teším.

.....
MISS SLOVAKIA is the annual national beauty pageant of Slovakia that selects representative for Miss World international pageant. The grand finale will take place on April 24th 2015 in Bratislava.

Photo: Tomáš Thurzo 

Monday, April 13, 2015

MISS SLOVAKIA | CONTESTANTS 2015 : PAULÍNA PÉLYOVÁ

#6: Paulína Pélyová (23), Nová Baňa

In your opinion, where does the beauty of Slovak women lies? 
Slovak women are famous for being very attractive. But I feel like the person who can reveal the actual secret behind it, should win a Nobel prize… I don’t know, maybe it’s the radiance coming from inside, modesty, reliability. I live in Prague and I often keep hearing about Slovak women being more energetic. 
V čom podľa teba spočíva krása Sloveniek?
Príťažlivosť Sloveniek je povestná. Kto odhalí svetu v čom spočíva, dostane Nobelovku...  Neviem, možno viac vnútorného vyžarovania, skromnosti, spoľahlivosti... Momentálne žijem v Prahe a často sa stretávam s názormi, že máme v sebe niečo energickejšie.

What are your life ambitions for the future?
I would like to keep doing modeling for a while. For how long, that would depend on the industry and demand. But I wouldn’t want to give up the creative work and fine arts. I feel like that‘s where my future lies. From the time that I was a child, I developed a love for fine arts. I went to High school of the Arts in Kremnica and after graduation, I continued my art studies at the Unviversity in Banská Bystrica.
Aké máš ambície do budúcna?
Nejaký čas by som rada pôsobila v modelingu. Ako dlho, to by záviselo od záujmu ľudí z tohto prostredia aj od verejnosti. Nechcela by som sa však vzdať tvorivej činnosti a výtvarného umenia, tam by som videla svoje neskoršie uplatnenie. Už od malička mám k výtvarnému umeniu vzťah. Navštevovala som strednú umeleckú školu v Kremnici a neskôr som pokračovala v štúdiu umenia na Vysokej škole v Banskej Bystrici.

What movie has made you cry lately?
The Intouchables. I like the storyline. It talks about different people, serendipity and relationships. We never know where we will meet destiny. Or, better still, where our destiny will meet us.
Ktorý film ťa naposledy dojal?
Nedotknuteľní. Páči sa mi dej tohoto filmu. Poukazuje na rôzne osudy ľudí a vytváranie vzťahov. Nikdy nevieme, čo má pre nás život pripravený a koho stretneme.

.....
MISS SLOVAKIA is the annual national beauty pageant of Slovakia that selects representative for Miss World international pageant. The grand finale will take place on April 24th 2015 in Bratislava.

Photo: Tomáš Thurzo 

Friday, April 10, 2015

MISS SLOVAKIA | CONTESTANTS 2015 : BRONISLAVA GREGUŠOVÁ

#5: Bronislava Gregušová (23), Bratislava

What does success mean to you?
To me, success means working toward my dreams and using hard work in order to get something accomplished. My biggest success would be winning Miss Slovakia. Although I have to say, just to be one of the twelve finalists is a big success. Another big accomplishment would be progressing from reporter trainee to being a TV reporter or News Anchor. Or publishing my own book that I am currently working on.
Čo pre teba znamená úspech?
Úspech pre mňa znamená, keď vlastnou snahou dosiahnem niečo, čo som si predsavzala. Môj najväčší úspech bude, ak by sa mi podarilo vyhrať súťaž Miss Slovensko 2015 (i keď už postup do finálovej dvanástky považujem za úspech), keď sa zo stážistky v televízii prepracujem až na reportérku a keď vydám knihu, ktorú momentálne píšem.

Which country do you find the most charming?
Egypt. I’ve been to Egypt five times on vacation and I've been so impressed with the history of this beautiful country. I have seen the pyramids, Egypt's Valley of the Kings, the Mortuary Temple of Queen Hatshepsut and in the the Egyptian National Museum. But the most memorable moment for me, was seeing the Tutankhamun’s mummy. 
Ktorá krajina okrem Slovenska ti doteraz najviac učarovala?
Egypt. Bola som tam 5x na dovolenke a učarovala mi história tejto krajiny. Bola som pri pyramídach, v Údolí kráľov, v chráme kráľovnej Hatšepsut a v Egyptskom národnom múzeu. No nezabudnuteľný zážitok bol, keď som na vlastné oči videla múmiu Tutanchamóna.

What book have you read lately? 
I am in the middle of reading The Beuatiful and Damned from F. Scott Fitzgerald. 
Akú knihu si naposledy čítala?
Práve mám rozčítanú knihu od Francisa Scotta Fitzgeralda "Krásni a prekliati".

.....
MISS SLOVAKIA is the annual national beauty pageant of Slovakia that selects representative for Miss World international pageant. The grand finale will take place on April 24th 2015 in Bratislava.

Photo: Tomáš Thurzo 

Tuesday, April 7, 2015

MISS SLOVAKIA | CONTESTANTS 2015 : NICOLE NAELOVÁ

#4: Nicole Naelová (20), Poprad

What is the best thing that has ever happened to you?
One of the best things that ever happened to me is the fact that I was able to travel the world at a young age. I’ve visited places like Milan, Paris, India and Dubai thanks to modeling. It hasn’t been easy but I’ve learned a lot: I‘ve met new people, built networks of contacts and experienced new things. Over the years, travel has helped me to change my perspective on life. I’ve realized just how much family and my close friends mean to me.
Čo považuješ za najlepšiu vec, ktorá sa ti v živote prihodila?
Za jednu z najlepších vecí v mojom živote považujem to, že som dostala možnosť precestovať kus sveta v takom mladom veku. Vďaka modelingu som navštívila Miláno, Paríž, Indiu či Dubaj. Aj keď som to sama v zahraničí nemala vždy jednoduché, dalo mi to nesmierne veľa nových žážitkov, skúseností, kontaktov a zmenil sa aj môj pohľad na život. Na druhej strane som si vďaka tomu uvedomila aj to, ako veľa pre mňa znamená domov a rodina a blízki.

What do you do in your free time? 
In my free time, I do modeling or horseback riding and in the past, I used to dance a lot. And because I live right under the mountains, I do a lot of hiking. I love nature and animals!
Čomu sa venuješ vo voľnom čase?
Vo svojom voľnom čase sa venujem už spomínanému modelingu, okrem toho jazdím na koni a v minulosti som tancovala. Keďže bývam pod Tatrami, venujem sa aj horskej turistike. Milujem prírodu a zvieratá!

How many languages do you speak?
I’m fluent in English and German, I study translation and interpretation at university. I would love to learn Spanish one day. I find it to be one of the most beautiful and attractive-sounding languages in the world. 
Aké jazyky ovládaš a aké by si sa ešte chcela naučiť?
Aktívne ovládam anglický a nemecký jazyk, študujem prekladateľstvo a tlmočníctvo v týchto jazykoch. Rada by som sa ešte naučila španielsky, podľa mňa je to jeden z najkrajších jazykov, znie veľmi príťažlivo.. ☺

.....
MISS SLOVAKIA is the annual national beauty pageant of Slovakia that selects representative for Miss World international pageant. The grand finale will take place on April 24th 2015 in Bratislava.

Photo: Tomáš Thurzo 

Monday, April 6, 2015

MISS SLOVAKIA | CONTESTANTS 2015 : KRISTÍNA ROHÁČEKOVÁ

#3: Kristína Roháčeková (20), Banská Bystrica

What do you like the most about yourself?
I would say what I like the most about myself is being responsible. I feel an extra sense of responsibility when at school. I always get my homework and other tasks done before the deadline.
Čo máš na sebe najradšej?
Na sebe mám najradšej svoju zodpovednosť. Táto vlastnosť sa najviac prejavuje počas môjho štúdia. V škole som bola vždy vzorný študent, ktorý mal domácu úlohu alebo veci pripravené načas.

What was the toughest decision you ever had to make? 
I have never faced toughest decision yet. When it comes to making decisions about my school or modeling work and travelling for example, I always knew what to do and which way to go.
Aké rozhodnutie v tvojom živote bolo doteraz najťažšie?
V mojom živote som ešte nemala nejaké zásadové rozhodnutie, ktoré by bolo pre mňa veľmi ťažké. Čo sa týka rozhodnutí napr. ohľadom môjho výberu štúdia alebo cestovania z modelingu, vždy som vedela, ktorým smerom sa chcem uberať.

What is your favorite meal of the day? 
My favourite meal of the day is breakfast. There’s nothing like waking up to a hearty, healthy oatmeal with fruit, nuts and different type of seeds. The best thing about this food is the fact that you can prepare it in so many different ways. It’s a great start to my day, it boosts my energy and leaves my body enriched in vitamins.
Aké je tvoje obľúbené jedlo?
Moje najobľúbenejšie jedlo počas dňa sú raňajky. Po prebudení svojmu telu doprajem pokrm v podobe ovsenej kaše s porciou ovocia, orechov a rôznym mixom semiačok. Najlepšie na tomto jedle je, že sa dá pripravovať na veľmi veľa spôsobov. Výborný štart do dňa, kedy viem že telu dodám dostatok energie a živín.

.....
MISS SLOVAKIA is the annual national beauty pageant of Slovakia that selects representative for Miss World international pageant. The grand finale will take place on April 24th 2015 in Bratislava.

Photo: Tomáš Thurzo 

Friday, April 3, 2015

MISS SLOVAKIA | CONTESTANTS 2015 : PETRA DENKOVÁ

#2: Petra Denková (21), Uhorské

Who is your biggest inspiration and why? 
My biggest inspiration is my boyfriend who is also my best friend. Why? Because I really admire him. While still in his teens, he was able to built himself up. I’m fascinated by his sense of purposefulness and discipline. Every mornig, he gets up at 5:30am to read a book and at 6:30am we are hitting the gym together. He is my big supporter and I can always rely on him. I’m learning from him something new every day. He makes me want to be a better person and I feel he could be a great role model for young people. 
Kto je tvoj najväčší vzor a prečo?
Najväčším vzorom je pre mňa môj najlepší kamarát a priateľ v jednom. A prečo? Lebo ho obdivujem. Obdivujem ako sa z ničoho dokázal bez pomoci druhých v živote vypracovať už v takom mladom veku (22). Jeho cieľavedomosť a disciplína ma fascinuje. To že vstane o 5:30 ráno, aby si prečítal knihu a 6:30 už maká vo fitku a núti aj mňa robiť veci, ktoré nie sú až tak pohodlné. Je mi obrovskou oporou a môžem sa na neho vždy spoľahnúť. Každý deň s ním sa od neho naučím niečo nové a robí zo mňa lepšieho človeka.  Mohol by byť vzorom pre každého mladého človeka!

Do you have any hopes and dreams?
I have many dreams and I believe that they will all come true one day. I can’t choose just one but my three biggest ones are to travel around the world, have a big healthy family and to start a charity.
Máš nejaký sen, ktorý by si si chcela raz splniť?
Snov mám veľa a verím, že sa mi splnia všetky. Neviem vybrať jeden, ale tri najväčšie sú precestovať celý svet, založiť si veľkú zdravú rodinu a nadáciu pre pomoc druhým.

What is your favorite way to relax or unwind?
I feel most relaxed after swimming and sitting in a sauna. The truth is that it doesn’t really matter what I do but who I do it with. I like surrounding myself with people who laugh and have a good time. That makes me relaxed. I simply prefer active relaxation. 
Ako najradšej relaxuješ?
Po fyzickej stránke som najlepšie zrelaxovaná  po plávaní a saune. Na druhej strane mi je to viac menej jedno ako, ale je pre mňa dôležité s kým. Veľmi rada sa bavím a som medzi ľuďmi a kde je smiech a dobrá nálada, tam zrelaxujem najlepšie. Som zástancom skôr aktívneho relaxu.  

.....
MISS SLOVAKIA is the annual national beauty pageant of Slovakia that selects representative for Miss World international pageant. The grand finale will take place on April 24th 2015 in Bratislava.

Photo: Tomáš Thurzo 

Tuesday, March 31, 2015

MISS SLOVAKIA | CONTESTANTS 2015 : LUJZA STRAKOVÁ

#1: Lujza Straková (20), Banská Bystrica

What are the three most important qualities a MISS SLOVAKIA must have?
Miss Slovakia should be a woman who is representative, charismatic and kindhearted. It’s important that she doesn’t take MISS only as a beauty contest but also as an opportunity to help others. For example by doing charity work.
Aké tri vlastnosti by mala mať podľa teba MISS SLOVENSKO?
Miss Slovensko by mala byť žena, ktorá je za každých okolností reprezentatívna, charizmatická a dobrosrdečná. Je dôležité, aby súťaž MISS nebrala len ako súťaž krásy, ale aj ako príležitosť, kedy môže využiť svoju krásu v prospech iných, napríklad charitatívnou činnosťou.

What makes a woman beautiful?
Every woman is beautiful in her own way because we are all different and special. For me, a woman is most beautiful when she is natural, true to herself and self-confident.
Čo podľa teba robí ženu krásnou?
Každá žena je svojím spôsobom krásna, pretože každá z nás je niečím iná a výnimočná. Pre mňa je žena krajšia, keď je prirodzená a sama sebou. Na nič sa nehrá a je zdravo sebavedomá.

Where in the world would you like to go?
There is so many places in the world that I would love to visit one day but my biggest dream is Moscow and New York. I’ve been always fascinated by these two cities and also because of the languages I’m studying right now. 
Kam na svete by si sa chcela pozrieť?
Je veľa miest na svete, ktoré by som veľmi rada navštívila a spoznávala, ale mojím veľkým snom je navštíviť Moskvu a New York. Tieto miesta ma už od detstva fascinovali, a to aj vďaka jazykom, ktoré sa momentálne učím.
...

MISS SLOVAKIA is the annual national beauty pageant of Slovakia that selects representative for Miss World international pageant. The grand finale will take place on April 24th 2015 in Bratislava.

Photo: Tomáš Thurzo