Tuesday, December 10, 2013

CHIC DIY: {My Dear Deer}

"A miracle is when the whole is greater than the sum of its parts. A miracle is when one plus one equals a thousand." Frederick Buechner, The Alphabet of Grace
Who wouldn´t like to hang a snowball on their Christmas tree? Especially when there is a silver silhouette of a deer on it . But how to get the deer on the tree, that is the question. Thank God everything is possible and miracles happen before Christmas. Then it's just a small step into the fairy tale where trees are decorated by little deers, does or reindeers.

Kto by si na vianočný stromček nechcel zavesiť snehovú guľu, na ktorej by navyše bola ešte strieborná silueta jeleňa? Lenže ako dostať jeleňa na stromček, to je otázka ako pre Deda Vševeda. Ešteže je v (pred)vianočnom čase všetko možné a zázraky sa dejú. Potom už je to len krok do rozprávky, v ktorej stromčeky zdobia malé strieborné jelenčeky, srnky či sobíci.
1. » To transport into a fairy tale we will need: a polystyrene snowball (from a Christmas store), lots of pins, a thin silver wire and a random Christmas theme figure that we want to pin on our ball. If it´s going to be a theme from your other Christmas decoration, they can create a nice couple together...

1. » Na prenesenie sa do takej rozprávky budeme potrebovať: vianočnú guľu z polystyrénu (z obchodu s vianočnými ozdobami), veľa špendlíkov, tenký drôtik striebornej farby a ľubovoľný motív/vzor, ktorý budeme chcieť na svoju snehobielu guľu "prišpendliť". Ak to bude napríklad motív z inej vašej vianočnej ozdoby, na stromčeku môžu spolu vytvoriť pekné duo...
2. » Trace over your favorite theme (heart, star, little tree or some other typical shape of a Christmas gingerbread cookie) on a soft paper;

2. » Obľúbený motív (srdce, hviezdu, stromček alebo iný klasický tvar vianočného perníčku) si prekreslíme na mäkký papier;
3. » Attach the paper to your polystyrene snowball and stick the pins around the silhouette you have drawn. Try to leave the same space between each pin. Basically, give your dear deer a little acupuncture session.:-) Also, don´t push the pins into the polystyrene all the way. We need them to stick out a little bit;

3. » Ten priložíme k polystyrénovej snehovej guli a postupne po celom obvode nakreslenej siluety zapichujeme (v približne rovnakých rozostupoch) špendlík po špendlíčku. Skrátka robíme milému jeleňovi takú malú akupunktúru.:-) Špendlíky ale ešte do polystyrénu nezapichujeme úplne., potrebujeme, aby z neho aspoň trošku vytŕčali;
4. » Just like that. As soon as the whole silhouette is finished and all the pins are pinned, remove the paper and prepare some thin, flexible but still resilient wire. We are going to „draw“ a silhouette again and now we can make it more obvious;

4. » Asi takto. Keď je celá silueta hotová a všetky špendlíčky zapichnuté, pomocný, vodiaci papier opatrne strhneme a prichystáme si nejaký tenký, ohybný, no dostatočne pevný drôtik, ktorým obrázok ešte lepšie "vykreslíme";
5. » Twirl the wire around each pinhead one more time, thus unifying a defining the entire silhouette. If you like the result, you can stop decorating. Now, gently push the pinheads into the snowball. But because it´s Christmas time, I feel like we can add some more figuration which means that we are not finished yet…

5. » Drôtik okolo každej špendlíkovej hlavičky jedenkrát obtočíme, čím celú siluetu zjednotíme a zvýrazníme. Ak sa nám výsledok páči, so zdobením a výrobou pokojne môžeme skončiť už tu. Stačilo by už len špendlíky do polystyrénu jemne, ale dôkladne pozatláčať. A kedže k Vianociam sa nejaké to zdobenie naviac celkom hodí, a tak ešte predsa len nekončíme...
6. » We can play around with the wire a bit more (the same one as we used before or a bit thinner one), and knit our deer´s antlers, for example. They´re going to be more significant and stronger... Just like they are in the real world :-)
And here we go! My dear deer is now ready to become an original part and decoration of this year´s Christmas. …Who says miracles don´t happen? ;-)

6. » S drôtikom (takým istým alebo o kúsok tenším) sa môžeme pohrať ešte o čosi viac. A vyplniť vianočnému jeleňovi parožie. Napríklad. Bude výraznejšie, plastickejšie, silnejšie... A také predsa jelenie parohy sú aj v skutočnom svete :-)
Milý jeleň je teda pripravený byť originálnou súčasťou a ozdobou tohtoročných Vianoc. ...a potom, že zázraky sa nedejú... ;-)

Text & Foto: Lucia Šedivá / vrecenapadov.sk

1 comment:

Lu Hůlková said...

nádherný, také ybch chtěla také ozdoby!!